اتصالات برنجی

کلیه اتصالات برنجی سوپرپکس با استفاده از برنج آلیاژی مخصوص ضد خوردگی CW617N تولید میگردند.

برای مشاوره و خرید شماره خود را وارد کنید


  یا لطفا با شماره زیر تماس بگیرید.
  زانو دیواری برنجی
  اتصال یکسر دنده برنجی
  زانو سه راه برنجی
  زانو دیواری برنجی
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 × 1/250
  20 × 1/250
  25 × 3/425
  32 × 115
  اتصال یکسر دنده برنجی
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 × 1/2100
  20 × 1/2100
  20 × 3/470
  25 × 3/470
  25 × 125
  32 × 125
  40 × 1-1/416
  50 × 1-1/28
  63 × 26
  زانو سه راه برنجی
  ســـــــایزتعداد در بسته
  16 × 1/2 × 1630
  20 × 1/2 × 1625