پروژه آقای خجیر

پروژه آقای خجیر

نوع سیستم : لوله کشی آب سرد و گرم، داکت با لوله های پکس آ محصول شرکت سوپرپکس

محل پروژه : تهران

برای دیدن محصولات که دنبال آن هستید تایپ کنید.