محصولات PPSU

پلیمر مهندسی شده PPSU یا پلی فنیل سولفون، از نوع ترموپلاستیک های آمورف بوده که ترکیبی از خواص حرارتی و مکانیکی عالی را به نمایش می گذارد. از جمله خواص این ترموپلاستیک ، مقاومت بالا در برابر ضربه و مواد شیمیایی هیدرولیز،آب داغ و بخار و تجهیزاتی که نیاز به استریل شدن دائم توسط بخار دارند بوده و با مواد غذایی، صنایع پزشکی و دارویی و خوراکی تا دمای 170 نیز قابل کاربری می باشند.

Enter your number for consultation and purchase


  Or please call the number below.

  اتصال یکسر دنده

  زانو دیواری

  تبدیل

  سه راه

  رابط

  سه راه تبدیل

  زانو

  چند راهی

  اتصال یکسر دنده


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 × 1/2 50
  20 × 3/4 50
  25 × 1 50

  تبدیل


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  20 × 16 100
  25 × 16 40
  25 × 20 40
  32 × 25 20
  40 × 32 10
  50 ×  40 5
  63 × 50 1

  رابط


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 میلیمتر 100
  20 میلیمتر 16
  25 میلیمتر 50
  32 میلیمتر 20
  40 میلیمتر 10
  50 میلیمتر 10
  63 میلیمتر 1

  زانو


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 میلیمتر 100
  20 میلیمتر 50
  25 میلیمتر 25
  32 میلیمتر 15
  40 میلیمتر 10
  50 میلیمتر 5
  63 میلیمتر 1

  زانو دیواری


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  1/2 × 16 40
  1/2 × 20 30

  سه راه


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 میلیمتر 50
  20 میلیمتر 50
  25 میلیمتر 25
  32 میلیمتر 10
  40 میلیمتر 5
  50 میلیمتر 1
  63 میلیمتر 1

  سه راه تبدیل


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16-20-16 40
  20-16-16 50
  20-16-20 50
  20-20-16 40
  25-16-25 50
  20-25-20 25
  25-16-16 25
  25-16-20 25
  25-20-16 25
  25-20-20 25
  25-20-25 25
  32-20-32 15
  32-20-25 15
  32-25-25 15
  32-25-32 15
  40-20-32 5
  40-20-40 5
  40-25-32 5
  40-25-40 5
  40-32-32 5
  40-32-40 5
  50-40-50 1
  50-40-40 1
  63-25-63 1
  63-25-50 1
  63-32-63 1
  63-40-40 1
  63-40-63 1
  63-50-50 1
  63-50-63 1

  چند راهی


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  25-16-16-16 15
  25-16-16-16-16 15