اتصالات برنجی

کلیه اتصالات برنجی سوپرپکس با استفاده از برنج آلیاژی مخصوص ضد خوردگی CW617N تولید میگردند.

Enter your number for consultation and purchase


  Or please call the number below.

  زانو دیواری برنجی

  اتصال یکسر دنده برنجی

  زانو سه راه برنجی

  زانو دیواری برنجی


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 × 1/2 50
  20 × 1/2 50
  25 × 3/4 25
  32 × 1 15

  اتصال یکسر دنده برنجی


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 × 1/2 100
  20 × 1/2 100
  20 × 3/4 70
  25 × 3/4 70
  25 × 1 25
  32 × 1 25
  40 × 1-1/4 16
  50 × 1-1/2 8
  63 × 2 6

  زانو سه راه برنجی


  بازگشت به لیست

  ســـــــایز تعداد در بسته
  16 × 1/2 × 16 30
  20 × 1/2 × 16 25